Материалы по психологии » Про психологічні вправи на зосередження

Про психологічні вправи на зосередження

Переходячи до вищої фази- самогіпнозу- той, хто тренується, вчиться поступово відкидати всі форми і уявити ідею. Наприклад, заставляють уявляти книгу і сприймати тільки внутрішнє враження, зміст не пов’язаний ні з якою формою. Такий стан супроводжується, звичайно, екстазом. При досягненні екстазу приступають до вправ вищого ступеня, які є ключем до окультних феноменів. Перераховані вище психічні процеси можна уявити в такій послідовності: направлення своєї уваги на предмет, утримання її на ньому, відділяючи внутрішню суть предмета від зовнішньої; досягнення вищого ступеня психічних вправ. Якщо людина володіє останньою фазою, то всі сили підкоряються їй.

Коли людина знаходиться в середовищі людей, які стоять нижче за своїм розвитком, то вона відчуває натискуючий вплив їх думок. Цей вплив настільки сильний, що при тривалому спілкуванні з подібними людьми, людина поступово піддається їх впливу. У цьому полягає вплив навколишнього середовища. Щоб захистити себе від чужих думок і енергій, потрібно загорнути себе в непроникну оболонку, яка захистить від посторонніх впливів.

В практичному житті потрібно користуватися наступними вказівками: при в’ялості, втомленості, пасивності звертатися до сонячного дихання; при надлишку сили, збудженні, гніві- до місячного дихання; при нормальному стані здоров’я користуються нормаьним диханням для збереження душевної рівноваги.

Так, як енергія є джерелом життя, то розуміючи, яким чином функціонує енергія і як правильно регулювати її рух, можна прожити довге і здорове життя. Не можна забувати, що ви є частиною природи і підкоряєтесь природним циклам. Якщо ви підете проти такого природного циклу, то наслідком за це може бути хвороба; ось чому у ваших інтересах іти шляхами природи. В цьому і є смисл природнього шляху.

Мета процесу регулювання захисної енергії полягає в русі енергії до зміцнення поверхні шкіри, що приводить до утворення поля енергії, яке захищає людину від негативних впливів навколишнього середовища і сприяє здоровому росту волосся і нігтів.

Магічні дзеркала є приладами, які сконцентровують астральне світло, тому вугілля, кришталь, скло і метали можуть вживатись відповідно до того, що хочуть бачити. Найпростіше із магічних дзеркал- кришталева склянка, заповнена чистою водою. Її ставлять на білу скатертину, кладучи за нею освітлювальний прилад. При такому простому досліді отримуємо дуже ццікаві результати.


Карен Хорни. Культура и невроз[9]
Анализ любого человека ставит новые проблемы даже перед самым опытным аналитиком. Работая с каждым новым пациентом, аналитик сталкивается с индивидуальными трудностями, с отношениями, которые трудно выявить и осознать и еще труднее объяснить, с реакциями, которые весьма далеки от тех, что можно понять с первого взгляда. Если принять во ...

Экспериментальное исследование и анализ полученных результатов. Цель, задачи, гипотеза и методики исследования
Каждый этап развития личности связан с решением определенных задач. Наибольшие сложности вызывает описание становления и разворачивания творческого потенциала подростка, так как этот возраст характеризуется разнородностью и неоднозначностью протекающих процессов. Приоритетными направлениями развития является становление самосознания, ра ...

Теоретический аспект развития коммуникативной компетентности студентов – психологов с помощью тренинга. Понятие коммуникативной компетентности
Понятие «коммуникативная компетентность» впервые было использовано Бодалевым А.А. и трактовалось, как способность устанавливать и поддерживать эффективные контакты с другими людьми при наличии внутренних ресурсов (знаний и умений) [6]. В социологической энциклопедии уточняется, что коммуникативная компетентность - это « .ориентированно ...